Kampanja Bee-Aware fl-Italja

Fil-belt kostali u pittoreska ta’ Giardini Naxos, fuq il-gżira sabiħa ta’ Sqallija, avveniment riċenti organizzat mis-sieħeb ta’ Bee-Aware, Idee in Movimento, ħoloq daqxejn ta’ buzz. Din il-kampanja Shop Bee Aware Italy, li saret fil-21 ta’ Lulju, 2023, kienet parti mill-proġett tal-Erasmus+, BEE-AWARE . L-inizjattiva kellha l-għan li titfa’ dawl fuq ir-rwol vitali tan-naħal u pollinaturi oħra fl-ekosistema tagħna. Permezz tad-distribuzzjoni ta’ posters informattivi, il-kampanja impenjat b’suċċess lill-komunità lokali u lin-negozji, u b’mod effettiv wasslet il-messaġġ ta’ kuxjenza ambjentali u konservazzjoni.

Il-Kampanja

Fil-qalba tagħha, il-kampanja Shop Bee Aware Italy fittxet li teduka lill-pubbliku dwar ir-rwol indispensabbli li n-naħal għandhom fil-produzzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ prodotti li nużaw fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Il-kampanja użat posters informattivi, li kien fihom spjegazzjonijiet konċiżi dwar is-sinifikat tan-naħal għal prodotti speċifiċi. Kull fuljett wera bi prominenza l-logos tal-Programm Erasmus+ tal-Unjoni Ewropea, il-proġett “BEE AWARE”, u l-imsieħba involuti. Barra minn hekk, kodiċi QR ġie inkorporat fil-posters, li jipprovdi aċċess għall-websajt tal-proġett għal aktar informazzjoni u riżorsi.

Ħwienet Parteċipanti

Macelleria Ragaglia, biċċerija lokali, uriet kif in-naħal jikkontribwixxu għat-tkabbir tal-għalf tal-annimali, u fl-aħħar mill-aħħar jappoġġjaw il-produzzjoni ta’ prodotti tal-laħam ta’ kwalità għolja.

Naxos Frutta, ħanut lokali tal-ħaxix u l-frott, kellu rwol sinifikanti fil-kampanja billi wera l-impatt tan-naħal fuq id-dakkir ta’ diversi uċuħ tar-raba’, biex jiżgura provvista abbundanti ta’ prodotti friski u nutrittivi.

GIBI Market, minimarket lokali, enfasizza l-importanza tan-naħal f’diversi prodotti fuq l-ixkafef, fosthom għasel, kafè, laħam u oġġetti oħra tal-ikel varji. Hawnhekk il-kampanja rawmet ukoll konoxxenza tal-interdipendenza ta’ dawn il-prodotti.

Profumeria Le Follie, ħanut lokali tal-fwieħa u kosmetiċi, kien involut b’mod attiv biex titqajjem kuxjenza dwar ir-rwol tan-naħal fl-ingredjenti kożmetiċi u l-importanza ta’ sorsi sostenibbli.

Kollaborazzjoni tal-Komunità

Is-suċċess tal-kampanja Shop Bee Aware sar possibbli permezz tal-kollaborazzjoni man-negozji lokali f’Gardini Naxos. L-istrateġija tal-kampanja ġiet definita b’mod metikoluż waqt sessjonijiet ta’ brainstorming fi ħdan Idee in Movimento, b’fokus speċifiku fuq id-distribuzzjoni tal-fuljetti f’negozji lokali aktar milli korporazzjonijiet multinazzjonali kbar. Din l-għażla kienet ibbażata fuq l-ħtiġijiet uniċi ta’ komunità li għadha konnessa profondament mal-manifatturi lokali.

In-negozji lokali — Macelleria Ragaglia, Naxos Frutta, GIBI Market, u Profumeria Le Follie — appoġġjaw il-kawża bil-qalb u wrew il-flyers informattivi fil-ħwienet tagħhom b’ċerta kburija. Il-parteċipazzjoni entużjasta tagħhom kellha rwol ċentrali fit-tixrid tal-kuxjenza dwar l-importanza tan-naħal u l-pollinaturi lil udjenza wiesgħa fi ħdan komunità li tagħti valur lil provenjenza u d-distribuzzjoni lokali.

Kampanji Simili bejn il-fruntieri

Kampanji simili ta’ għarfien saru ukoll f’Malta fil-katina ewlenija tas-supermarket Welbee’s kif wkoll fil-Greċja fil-4 Seasons Organic Food Market, supermarket organiku magħruf fiċ-ċentru ta’ Ateni.

Iċċekkja l-artiklu tagħna dwar kemm kategoriji ta’ ikel differenti jkunu affettwati b’mod negattiv mit-tnaqqis kontinwu fil-popolazzjonijiet tal-pollinaturi.

Bee Aware Greece