X’inhu Bee-Aware ?

BeeAware EU għandu l-għan li jqajjem kuxjenza dwar it-tnaqqis tal-pollinaturi u l-impatt ta’ dan fuq l-ambjent u fuq kull wieħed u waħda minna. Id-dakkara huma vitali għas-sigurtà tal-ikel tagħna, peress li n-naħal, b’mod partikolari, għandhom rwol essenzjali fl-agrikoltura lokali. Sfortunatament, kważi 1 minn kull 10 naħal selvaġġ Ewropew qed jiffaċċjaw l-estinzjoni, u 1 minn kull 3 speċi tan-naħal u friefet għandhom popolazzjonijiet li qed jonqsu. Jekk ma naġixxux fuq dawn il-kwistjonijiet, ir-riperkussjonijiet ikunu diżastrużi.

BeeAware EU hija kollaborazzjoni bejn tliet pajjiżi Mediterranji: Malta, il-Greċja u l-Italja. Kollha naqsmu klima simili u tħassib simili u flimkien naspiraw li nagħmlu differenza. Naħdmu l-aktar maż-żgħażagħ, ninkoraġġixxu ċittadinanza proattiva sa minn eta’ żgħira, u nenfasizzaw l-importanza tal-ħidma fost iż-żgħażagħ. L-investiment fiż-żgħażagħ illum huwa bħat-tħawwil ta’ żerriegħa li tikber f’siġra b’ saħħitha, tħalli l-frott, u tipprovdi dell u sosteniment għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

The Bee Camp (Greċja)

Il-missjoni ta’ The Bee Camp hija li d-dinja ssir post aħjar kemm għan-naħal kif ukoll għan-nies permezz tal-edukazzjoni, ir-riċerka, il-ħolqien tal-ħabitats u l-avukatura.

Il-ħidma tagħna hija ffukata fuq 3 pilastri:

  • Inxerrdu l-kelma
  • Nedukaw
  • Noħolqu dinja aħjar għal kulħadd

The Bee Camp għandhom esperjenza estensiva fl-edukazzjoni u t-taħriġ għal min iħarreġ. Mill-2017, aktar minn 4800 tifel u tifla u 600 adult kellhom iċ-ċans li jieħdu sehem fl-azzjonijiet edukattivi tagħna. Noffru workshops ta’ edukazzjoni ambjentali hands-on iddisinjati minn tim ta ’għalliema, artisti, xjentisti ambjentali li jimmiraw lejn l-għarfien ambjentali. Permezz tal-programm tagħna, irridu nespandu u namplifikaw l-impatt tagħna billi nipprovdu lill-għalliema tal-iskejjel b’ħiliet u għodod edukattivi ġodda.

Idee in Movimento (Italja)

Idee in Movimento hija Assoċjazzjoni kulturali attiva mwaqqfa fl-2015 minn grupp ta’ ħbieb żgħażagħ u dinamiċi. Huma involuti f’diversi oqsma, b’ mod partikolari fil-programm Erasmus +, fejn żviluppaw aktar minn 10 proġetti f ’dawn l-aħħar sentejn. L-attivitajiet tagħhom jinkludu l-ħarsien ambjentali, il-proġetti sportivi, il-kultura u l-volontarjat. L-organizzazzjoni taħdem l-aktar maż-żgħażagħ fil-medda tal-etajiet 18-30 u tieħu ħsieb proġetti u attivitajiet iffukati fuq l-adulti. L-għan tagħhom huwa li jagħtu lill-ġenerazzjoni żagħżugħa l-għarfien u l-għodod biex issolvi l-problemi li jiffaċċjaw, b’ mod partikolari relatati mat-tibdil fil-klima u n-nuqqas ta’ impjiegi f’ żona inqas żviluppata tal-Italja.

Projekta (Malta)

Projekta ġiet stabbilita b ’perspettiva ta’ intrapriża soċjali biex tappoġġa l-ġenerazzjoni żagħżugħa, il-ħaddiema żgħażagħ u l-edukaturi fl-iżvilupp ta’ ideat ġodda, it-trawwim tal-kreattivita’, il-ħsieb kritiku u l-promozzjoni tal-intraprenditorija. Naħdmu l-iktar fil-qasam tat-tagħlim informali u l-nenfasizzaw fuq il-promozzjoni ta’ ċittadinanza attiva, u diskussjonijiet aperti ma’ membri iżgħar dwar suġġetti attwali biex jitrawmu fll-ħsieb kritiku, fit-taħriġ is-smigħ u l-ħiliet ta’ komunikazzjoni. Nappoġġaw ukoll lill-immigranti billi nipprovdu l-informazzjoni meħtieġa biex ir-rilokazzjoni tagħhom issir aktar faċli u ngħinu lill-familji billi norganizzaw donazzjonijiet mhux monetarji.

Grazzi għall-għarfien u l-esperjenza tagħna f’setturi differenti, aħna nipprovdu appoġġ u gwida lill-imħuħ żgħażugħa biex isegwu l-ħolm tagħhom.

BeeAware EU

Segwi dan s-sit għal aktar informazzjoni aġġornata ta spiss dwar il-proġett BeeAware u ħossok liberu li tagħmel kuntatt magħna jekk tixtieq li tinżamm infurmat dwar attivitajiet futuri li tista’ tipparteċipa fihom jew personalment jew mill-bogħod.