No-Mow May

X’inhu “No-Mow May”?

Din l-inizjattiva bdiet fir-Renju Unit mill-organizzazzjoni ambjentali Plantlife li tissalvagwardja l-interessi tal-annimali selvaġġi. L-idea hija li n-nies jitħeġġu ma jaqtgħux l-lawns tagħhom għax-xahar kollu ta’ Mejju, u b’ hekk il-fjuri selvaġġi jitħallew jikbru u jipprovdu sors vitali ta’ nektar għan-naħal, il-friefet, u pollinaturi oħra. Din l-inizjattiva hija parti minn sforz aktar sinifikanti għall-promozzjoni tal-bijodiversità u l-protezzjoni tal-ħabitats tal-annimali selvaġġi.

Appoġġ għall-Moviment No-Mow May

Inħeġġu lir-residenti u lill-kunsilli lokali kollha biex jappoġġjaw il-moviment #NoMowMay. Filwaqt li ħafna residenzi privati jista’ ma jkollhomx ġardina, spazji ħodor pubbliċi bħal ġonna, roundabouts, u sahansitra central strips u traffic ilsands fit-toroq jistghu jipprovdu ħabitats vitali għall-pollinaturi. Billi nħallu haxix u fjuri indiġeni jikbru f’dawn iż-żoni minghajr ma naqtgħuhom għax-xahar ta’ Mejju, nistgħu noħolqu ħabitats importanti għall-insetti u annimali selvaġġi oħra li għandhom rwol kruċjali fl-ekosistema tagħna.

Ir-rwol tal-Kunsilli Lokali f’No-Mow May

Il-kunsilli lokali għandhom rwol vitali fl-appoġġ tal-moviment No Mow May. Billi jaħdmu flimkien mal-gvern biex jaqblu dwar approċċ koordinat, il-kunsilli lokali jistgħu ikunu kruċjali biex titqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-protezzjoni tad-dakkara u tal-ħabitats tagħhom. Jistgħu jipprovdu wkoll gwida u appoġġ lir-residenti li jridu jipparteċipaw f’No Mow May, bħal pereżempju billi jipprovdu informazzjoni dwar kif jiġu identifikati l-fjuri selvaġġi u kif tinħoloq mergħa tal-fjuri selvaġġi.

Benefiċċji għall-individwi u l-Ambjent

Il-parteċipazzjoni għandha ħafna benefiċċji kemm għall-individwi kif ukoll għall-ambjent. Billi nħallu l-fjuri selvaġġi jikbru, nistgħu noħolqu pajsaġġ sabiħ u divers li jappoġġja firxa wiesgħa ta’ biodiversita’. Nistgħu wkoll niffrankaw ħin u flus fuq il-manutenzjoni tal-lawns / ħaxix selvaġġ, u nnaqqsu l-marka tal-karbonju tagħna billi nużaw inqas għodod elettriċi u nikkunsmaw inqas fjuwil.

Nieħdu l-Massimu minn Most of No-Mow May

Biex jagħmlu l-aħjar użu minn No Mow May, il-kunsilli lokali jistgħu jidentifikaw spazji ħodor pubbliċi li fihom diġà jiffjorixxu fjuri selvaġġi jew pjanti oħra li jappoġġaw il-pollinaturi. Jistgħu wkoll jikkunsidraw li joħolqu mergħat tal-fjuri selvaġġi billi jiżrgħu taħlita ta ‘żerriegħa tal-fjuri selvaġġi indiġeni.

Ingħaqad mal-Moviment No-Mow May

Ejja lkoll naħdmu flimkien biex nappoġġjaw No Mow May u nipproteġu lid-dakkara tagħna!

No Mow May - Naxxar Local Council