Bee the change, bee active,

Bee Aware !

(kun konxju) tal-importanza tan-naħal għaliex dawn għandhom rwol importantissimu fiż-żamma tal-kwalita’ tal-ekosistemi u l-provvista tal-ikel tagħna. It-tnaqqis fil-popolazzjoni tan-naħal jista’ jkollu konsegwenzi severi kemm għall-ambjent kif ukoll għas-soċjeta’ umana.  

INT tista ’tagħmel differenza!

Attivitajiet għall-iskejjel u kumpaniji

Ipparteċipa bħala skola jew kumpanija biex tagħmel impatt pożittiv saħansitra akbar!

Tgħallem dwar in-Naħal

Fatti interessanti dwar dawn is-superorganiżmi li probabilment ma kontx smajthom qabel

Snajja u Attivitajiet

Proġetti divertenti li tista' tagħmel waħdek jew mal-familja tiegħek biex tgħin fil-protezzjoni tal-popolazzjoni tan-naħal

In-naħal huma

Ħabrieka Produttivi Meħtieġa Ħabrieka Bieżel Effiċjenti T'Għajuna Ta' Benefiċċju Ta' Valur Importanti Għasel Dakkara Nektar Ħelu Naturali Determinati Importanti Reżiljenti Fil-Periklu Koperattiva Soċjali Fuzzy Ħelwin

In-naħal huma importanti għaliex għandhom rwol kruċjali fil-pollinizzazzjoni tal-pjanti u l-uċuħ tar-raba’, li huwa meħtieġ għall-produzzjoni tal-ikel u l-bijodiversità. Mingħajr in-naħal, ħafna speċi ta’ pjanti u ekosistemi sħaħ ikunu affettwati serjament.

Merħba għall-Proġett Bee-Aware! L-għan tagħna huwa li nqajmu kuxjenza dwar it-tnaqqis tad-dakkara u l-impatt ta’ dan fuq l-ambjent u fuqna. Projekta Malta qed tikkoordina l-proġett flimkien mal-imsieħba tagħha Idee in Movimento mill-Italja u The Bee Camp mill-Greċja bil-għan li tinvolvi liż-żgħażagħ, trawwem ċittadinanza proattiva minn età żgħira, u tenfasizza s-sinifikat tal-ħidma fost iż-żgħażagħ.

In-naħal huma l-buzz tal-ħajja, ejja nipproteġuhom.

Salva n-naħal, salva d-dinja.

In-naħal jistgħu jkunu żgħar, iżda l-impatt tagħhom fuq id-dinja huwa kbir, ejja naħdmu flimkien biex noħolqu ambjent aħjar fejn jiffjorixxu u niżguraw futur sostenibbli għalina lkoll

L-imsieħba tagħna

Fejn hemm in-naħal, hemm il-ħajja!

Kif beda l-proġett

Fi Projekta, aħna nippromwovu l-litteriżmu billi naqsmu u niddiskutu kotba fost il-membri tagħna. Wieħed mill-kotba kaptivanti

X’inhu Bee-Aware ?

BeeAware EU għandu l-għan li jqajjem kuxjenza dwar it-tnaqqis tal-pollinaturi u l-impatt ta’ dan fuq

No-Mow May

X’inhu “No-Mow May”? Din l-inizjattiva bdiet fir-Renju Unit mill-organizzazzjoni ambjentali Plantlife li tissalvagwardja l-interessi tal-annimali

Jum Dinji tan-Naħal

Niċċelebraw l-Eroj Ċkejkna tan-Natura Il-Jum Dinji tan-Naħal huwa osservanza globali li tagħti attenzjoni fuq l-importanza

Fantastic Bees

Id-Dinja Affaxxinanti tan-Naħal: Nikixfu s-Sigrieti tad-Dakkara tan-Natura Skopri d-dinja meraviljuża tan-naħal hekk kif nistednuk tesplora

Għasel: l-Eleżir tad-Deheb

Niskopru fatti interessanti dwar l-Għasel, il-likwidu tad-deheb L-għasel, l-eliżir tad-deheb meqjum għall-ħlewwa u t-togħma unika

Ġnien għan-Naħal għall-Klima Mediterranja

Il-klima Mediterranja hija magħrufa għas-sjuf twal u sħan u x-xtiewi ħfief u mxarrbin, li jistgħu
nurturing young leaders

Nrawmu Mexxejja Żgħażagħ

Laqgħa mas-Sindku tan-Naxxar - F'dinja fejn it-tħassib ambjentali qed jikber kuljum, it-trawwim ta' sens ta'
Bee Happy Italy

Avveniment Bee-Happy fl-Italja

Bee-Happy: Trawwim tal-Għarfien Ambjentali Ghalkemm ħafna drabi jiġu njorati, in-naħal għandhom rwol ċentrali fiż-żamma tal-ekosistemi
Bee Cool Plant Trees

Bee Cool – Plant Trees!

Skopri l-impatt notevoli tas-siġar fuq it-temperaturi urbani fl-esperiment ta' Bee-Aware! Ara kif it-tħawwil tas-siġar jista’

Mingħajr Naħal, Mingħajr Ikel?!

Pollinaturi, bħal naħal, friefet, għasafar, u friefet il-lejl, għandhom rwol kruċjali fis-sistema tal-ikel tagħna billi

Kampanja Bee-Aware fl-Italja

Fil-belt kostali u pittoreska ta’ Giardini Naxos, fuq il-gżira sabiħa ta’ Sqallija, avveniment riċenti organizzat

Bee Aware ma’ Welbee’s

BeeAwareEU, ingħaqdet mas-supermarket ewlieni Welbee’s f’kampanja ta’ għarfien innovattiva mmirata biex tenfasizza r-rwol kruċjali tal-pollinaturi
Bee-Happy-Gzira

Bombi taż-Żerriegħa fil-Gżira!

F’pajjiż fejn it-tħassib ambjentali dejjem jikber, huwa ta’ kuraġġ li naraw lil komunità tingħaqad flimkien
seed bombs

Kif tagħmel Seed Bombs

Għalfejn nagħmlu bombi taż-żerriegħa? It-tnaqqis tan-naħal u pollinaturi oħra hija kwistjoni kritika li thedded mhux
Bee Happy Athens

Bee Happy f’Ateni

Bee Happy – Pollinators Garden The Bee Camp, bħala sieħeb fil-proġett Bee Aware EU, iċċelebra
Bee Aware Greece

Bee Aware f’Ateni

Bee Aware: How Bees Will Save Your Food? – Inizjattiva ta’ Bee Aware EU F’dinja

Dakkara

In-naħal, għalkemm hawn minn jibża’ minnhom, għandhom rwol vitali bħala l-aktar pollinaturi effiċjenti tan-natura, u jagħmlu possiblu n-nisġa mirakoluża tal-ekosistemi tagħna u l-ħsad tal-biedja li tant ngħożżu. Il-vjaġġi bla heda tagħhom minn fjura għal fjura, fejn li jxerrdu t-trab dehebi tal-ħajja, huma sinfonija ta’ kollaborazzjoni u sostenibbiltà, li jfakkruna fl-interkonnettività u s-sbuħija tad-dinja naturali tagħna.

Fejn hemm in-naħal, hemm il-ħajja!

Bee Aware Greece

Bee Aware f’Ateni

Bee Aware: How Bees Will Save Your Food? – Inizjattiva ta’ Bee Aware EU F’dinja
Bee Happy Athens

Bee Happy f’Ateni

Bee Happy – Pollinators Garden The Bee Camp, bħala sieħeb fil-proġett Bee Aware EU, iċċelebra
seed bombs

Kif tagħmel Seed Bombs

Għalfejn nagħmlu bombi taż-żerriegħa? It-tnaqqis tan-naħal u pollinaturi oħra hija kwistjoni kritika li thedded mhux

L-imsieħba tagħna

Id-Doqqajs (Xehda)

Doqqajs tan-naħal naturali hija struttura mibnija min-naħal tal-għasel biex iżomm u jipproteġi l-kolonja tagħhom. Tipikament hija magħmula mix-xama’ u b’ħafna ċelloli eżagonali użati għall-ħażna tal-għasel, it-trab tad-dakra, u t-trobbija taż-żgħar tagħhom.

il-lajs! j’Alla ikollna ħafna Doqqajs!